De organisatie


Het WFP wordt bestuurd door de Executive Board, die bestaat uit 36 lidstaten.

De dagelijkse leiding heeft de Uitvoerend Directeur, die wordt benoemd in overleg door de VN Secretaris-generaal en de Directeur-generaal van de FAO. De Uitvoerend Directeur wordt benoemd voor een vast termijn van vijf jaar.
De huidige Uivoerend Directeur is Ertharin Cousin, die werd benoemd in 2012. Ze is zowel verantwoordelijk voor het bestuur van WFP evenals de uitvoering van haar programma's, projecten en andere activiteiten. WFP heeft ook vier Adjunct-directeuren, elk met een specifiek takenpakket.
De organisatie’s strategische richting is neergelegd in het Strategisch Plan. Dit wordt om de vier jaar vernieuwd. Het meest recente  plan, goedgekeurd door de Executive Board in 2008, markeert een historische verschuiving van het WFP als een voedselhulp organisatie naar een agentschap met een meer genuanceerde set van middelen om beter te kunnen reageren op kritische behoeften in gebieden, waar honger wordt geleden.
WFP is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen voor de financiering van zijn activiteiten. De belangrijkste donateurs zijn overheden, maar wij ontvangen ook donaties van het bedrijfsleven en particulieren.

Informatieverschaffing

Een van de beleidspunten van WFP is om de informatie die betrekking heeft op haar activiteiten en werkzaamheden volledig voor het publiek toegankelijk te maken. Wij geloven dat het publiekelijk toegang geven tot deze informatie bijdraagt aan een beter begrip van WFP en haar unieke missie en de deelname van onze donateurs aan de strijd tegen de honger in de wereld op een hoger niveau brengt. Download de volgende documenten (in Engels) voor meer informatie: