Honger in cijfers


Ieder jaar wordt WFP door journalisten, leraren, onderzoekers, leerlingen en studenten gevraagd om statistieken over honger en ondervoeding. Om die vragen te helpen beantwoorden, hebben we een lijst samengesteld van nuttige feitjes en cijfers over honger wereldwijd.

 
 • 795 miljoen mensen ter wereld hebben niet genoeg te eten, waarvan 98 procent in ontwikkelingslanden
    woont.
    
 • 526 miljoen van deze mensen wonen in Azië en Oceanië.  Azië is het continent waar de meeste mensen wonen die voedselonzeker zijn. Het percentage in Zuid-Azië is gedaald, maar in West-Azië is het aantal mensen die honger lijden licht gestegen.
    
 • Vrouwen vertegenwoordigen iets meer dan de helft van de wereldbevolking, maar meer dan 60 procent van
    's werelds hongerigen.
    
 • Bijna 15% van de bevolking in ontwikkelingslanden lijdt aan ondervoeding, ongeveer 850 miljoen mensen.
    
 • Bijna de helft van kindersterfte bij kinderen onder de 5 jaar wordt veroorzaakt door slechte voeding. Dit zijn 3,1 miljoen kinderen per jaar.
   
 • Eén op de zes kinderen in ontwikkelingslanden, dat zijn er zo’n 100 miljoen, heeft ondergewicht. Met ondergewicht kun je een tekort krijgen aan essentiële voedingsstoffen, je afweer kan achteruit gaan en je voelt je sneller moe.
    
 • Als vrouwen toegang zouden hebben tot dezelfde bronnen als mannen, zou het aantal mensen die honger lijden in de wereld terug lopen naar 150 miljoen.
   
 • WFP heeft berekent dat er $3,2 miljard dollar per jaar nodig is om al deze 66 miljoen kinderen te bereiken met eten.
   

 • IJzertekort is wereldwijd de meest voorkomende vorm van ondervoeding. Tekort aan ijzer heeft bij 40 tot 60 procent, dat is ongeveer de helft van de kinderen tussen 6-24 maanden een effect op hun cognitieve ontwikkeling.
   
 • Jodiumtekort betreft 780 miljoen mensen wereldwijd. Het is een grote oorzaak van verstandelijke handicaps en hersenschade. Het kan makkelijk worden voorkomen door iodine toe te voegen aan zout.