Wie wij zijn en wat wij doen


Als de frontlijn organisatie binnen het systeem van de Verenigde Naties in de strijd tegen honger komt WFP voortdurend in actie tijdens rampen. We redden levens door de getroffenen snel van voedsel te voorzien.

In getroffen gebieden werkt het WFP ook aan de voedselzekerheid voor in de toekomst. We doen dit door middel van programma's die voedsel gebruiken als middel om infrastructuur te bouwen, kennis te verspreiden en door sterkere en meer dynamische gemeenschappen te helpen vormen.

Elk jaar voorziet WFP bijvoorbeeld meer dan 20 miljoen kinderen van maaltijden op school. Op deze manier moedigen we families aan hun kinderen naar school te sturen en leggen we het fundament voor een betere toekomst. Bovendien leren kinderen veel beter als zij een volle maag hebben.

Het WFP geeft voedsel aan mensen die weinig te eten hebben in ruil voor werk in haar Voedsel voor Werk programma’s. Deze projecten zijn de basis voor een betere toekomst. Wanneer mensen bijvoorbeeld niet langer zorgen hoeven te maken over hun volgende maaltijd, dan hebben de boeren de tijd en energie om irrigatiesystemen te bouwen die de productie op een hoger peil kunnen brengen.

Op dezelfde manier geven Voedsel voor Training programma’s, de arme mensen de mogelijkheid nieuwe vaardigheden te leren zoals bijenteelt, naaien, of zelfs lezen en schrijven. In de toekomst zal dit hun helpen om zelfstandig in hun onderhoud te voorzien.

WFP heeft een deskundigheid ontwikkeld op een reeks van terreinen, waaronder voedselveiligheids analyse, voedingsleer, voedsel aankopen en logistiek waardoor we de beste oplossingen kunnen vinden voor de arme mensen in de wereld.

In sommige gevallen kan het geven van voedsel niet de beste oplossing zijn, maar is het beter om contant geld of voedselbonnen te geven. Dit is vaak het geval op plaatsen waar voldoende voedsel aanwezig is, maar waar arme mensen geen geld voor voedsel hebben. Contant geld en vouchers stimuleren eveneens de lokale economie omdat de betrokkenen er op de plaatselijke markt voedsel voor kopen.