Partners


HET VERENIGD FRONT TEGEN DE HONGER IN DE WERELD

WFP kan de strijd tegen de honger in de wereld niet op eigen houtje winnen. We hebben vijf verschillende partners:

Nationale overheden

Regerings instanties in de landen waar WFP actief is, zijn onze belangrijkste partners. De coördinatie en samenwerking met hen is van essentieel belang — zowel in het geval van nood als tijdens ontwikkelingsprojecten.

NGO's

Niet-gouvernementele organisaties vervoeren ons voedsel, slaan het op of verzorgen de distributie namens WFP. We hebben ongeveer 3.000 samenwerkingsovereenkomsten met NGO's.

FAO en IFAD

De drie in Rome gevestigde VN–organisaties — WFP, FAO en IFAD — werken samen om de honger de wereld uit te helpen.

Andere VN organisaties

WFP werkt nauw samen met andere VN–organisaties, die haar van advies dienen op die terreinen, waar ze deskundig zijn en ook van andere benodigheden voorzien tijdens rampen als wel ten behoeve van ontwikkelingsprojecten.

Het Bedrijfsleven

WFP is altijd op zoek naar aanvullende financiering en waardevolle deskundigheid van particuliere bedrijven die actief zijn op gebieden zoals transport, voedingsmiddelen, informatie- en communicatietechnologie, logistiek, financiën en Human Resources.