Reageren op noodsituaties
Of burgers nou op de vlucht zijn voor oorlog, hun huizen  vernield zijn door overstromingen of hun landbouwgrond  vernietigd is door droogte: honger is vaak de eerste nood.

Zodra de lokale overheid om hulp vraag bij WFP treden  onze noodhulp actie mechanismen direct in werking . Hoe sneller dit gebeurt, hoe meer levens er gered kunnen worden. Het noodhulp actie team zorgt er dan ook voor dat WFP op elk gewenst moment direct klaar is om tot actie over te gaan. Hierbij maken zij gebruik van baanbrekende technologie om hulp te verlenen daar waar dat het meest nodig is.

In de beginfase van een noodsituatie stuurt WFP naast de eerste voedselvoorraden het Noodhulp Evaluatie Team. Dit team beoordeelt hoeveel voedselhulp er nodig is, hoeveel hulpbehoevenden er zijn en voor welke tijdsduur de hulp geboden moet worden. Daarnaast wordt uitgezocht hoe het voedsel het best de ondervoede slachtoffers kan bereiken. 

Met de verkegen informatie stelt WFP een Noodhulp Operatie Plan op; dit bestaat uit een actieplan en een kostenraming. Tevens wordt opgenomen wie voedselhulp ontvangt, welke rantsoenen nodig zijn en welk type transport door WFP gebruikt zal worden.
 
Fondsenwerving
Vervolgens doet WFP een oproep aan de internationale gemeenschap voor donaties en voedselhulp. De organisatie is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen om operaties te financieren. Deze bijdragen bestaan uit donaties in de vorm van cash, voedsel of diensten waarbij overheden dienen als grootste bron van inkomsten.
 
Als de geld- en de voedselstromen op gang komen, gaat het logistieke team van WFP aan de slag om om met de verschillende donaties  de ondervoeden te helpen. Om voedsel te transporteren naar de crisis gebieden worden schepen, vliegtuigen, helikopters, vrachtwagens en zelfs ezels of ‘yaks’ gebruikt daar waar nodig. 
 
In sommige gevallen is het zelfs noodzakelijk dat havens en opslaghuizen worden vernieuwd om de noodzakelijke steun en voedselhulp mogelijk te maken.
 
Distributie netwerk 
Wanneer het voedsel aankomt bij het distributiepunt, vluchtelingenkampen, voedingscentra en andere noodopvang, werkt WFP samen met overheden en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) om de ondervoede mensen van eten te voorzien. WFP werkt samen met ongeveer 3.000 internationale en lokale NGO’s om het voedsel te verdelen.
 
In dit stadium werken lokale leiders van de gemeenschap nauw samen met WFP om ervoor te zorgen dat de rantsoenen die groepen bereiken die het het hardst nodig hebben: moeders, zwangere vrouwen, kinderen en ouderen.