Wat is ondervoeding?


 

Iemand die ondervoed is merkt, dat zijn lichaam moeite heeft om normale dingen te doen zoals groeien en weerstand bieden tegen ziekten. Fysieke arbeid wordt erg moeilijk en het leervermogen kan afnemen. In het geval van vrouwen, draagt een zwangerschap meer risico en het produceren van voedzame melk wordt problematisch, ten gevolge van ondervoeding.

Als een persoon niet genoeg voedsel of niet de juiste voeding krijgt, verslechtert de gezondheid snel en komt ondervoeding gevaarlijk dichtbij. Ziekte speelt hier vaak een rol bij, als oorzaak of wel als gevolg. Zelfs als mensen genoeg te eten krijgen, zullen ze ondervoed raken als het voedsel dat zij eten niet de juiste hoeveelheden micronutriënten, zoals vitaminen en mineralen bevat om  aan de dagelijkse voedingsvereisten te voldoen.

Ondervoeding tijdens de kinderjaren leidt tot een verminderde lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind. Groei achterstand komt bijvoorbeeld voor bij meer dan 147 miljoen jonge kinderen onder de zes jaar in ontwikkelingslanden (SCN World Nutrition Situation). Hetzelfde rapport laat zien dat een tekort aan jodium de belangrijkste oorzaak is van geestelijke tekortkomingen en hersenbeschadiging.

Ondervoeding heeft invloed op school prestaties en verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat ondervoede kinderen later in hun  leven vaak tot een lagere inkomens klasse behoren, of in het geval van vrouwen, dat ze baby’s met een laag geboortegewicht op ter wereld brengen.

“Window of opportunity”

De eerste twee levensjaren bieden de beste gelegenheid om de onomkeerbare effecten van ondervoeding te voorkomen. WFP richt al zijn aandacht op de vroegste fase van het leven, vanaf de conceptie (-9 maanden) tot 24 maanden oud, door juist in deze periode essentiële voedingsstoffen waaronder vitaminen en mineralen te verstrekken.

Het uitbannen van ondervoeding betekent zorg dragen voor de kwaliteit en kwantiteit van het voedsel, dat iemand eet, maar ook het creëren van doeltreffende gezondheidszorg en een gezonde omgeving. WFP helpt ondervoeding te bestrijden door ondervoede mensen te voorzien van voedsel en de voedingsstoffen die ze nodig hebben, maar ook door ondervoeding te voorkomen.