WFP en de Zero Hunger Challenge


De Zero Hunger Challenge is een wereldwijde actie om een einde te maken aan honger. De Secretary General van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, lanceerde dit initiatief gebaseerd op de overtuiging dat honger binnen een generatie beëindigd kan worden. Hij roept iedereen (overheden, bedrijven, NGO’s en het publiek) op om bij te dragen tot de realisatie van dit doel.

Wat is de Zero Hunger Challenge?

De Zero Hunger Challenge is gebouwd op vijf pilaren:

1.    Geen onvolgroeide kinderen jonger dan 2 jaar
2.    Het hele jaar door toegang tot voldoende voedsel voor iedereen
3.    Duurzaamheid van alle voedselsystemen
4.    100% verhoging van kleinschalige productiviteit en inkomen
5.    Geen verlies of verspilling van voedsel

Wat doet WFP hiervoor?

Het World Food Programme (WFP) is opgericht om wereldwijd honger te bestrijden. Samen met onze VN-partners werken wij hier elke dag hard aan. Ons werk draagt bij aan elk van de vijf pilaren van de Zero Hunger Challenge. Als je kijkt naar de vier doelstellingen in ons strategisch plan, zie je hoe ze allemaal bijdragen aan het doel honger te beëindigen.
WFP heeft een leidende rol in de eerste twee pilaren van de Zero Hunger Challenge: stunting (groeibelemmering bij jonge kinderen door ondervoeding) en toegang tot voedsel. Om ervoor te zorgen dat er geen onvolgroeide kinderen meer zijn is ons werk tegen ondervoeding essentieel. Daarnaast heeft WFP programma’s voor schoolmaaltijden en voedsel vouchers, die ervoor zorgen dat ook de armste mensen toegang hebben tot voedsel, zelfs gedurende een crisis.
Tegelijkertijd draagt ons werk met kleinschalige boeren bij aan het behalen van de andere doelstellingen van de Zero Hunger Challenge.

Drie wegen naar Zero Hunger

Voedingsondersteuning

Dit is Mylande uit Haïti met haar tweejarige zoontje Michael. Mylande gaat regelmatig naar een gezondheidscentrum om gezonde voeding op te halen voor haar kinderen. Dankzij dit is Michael in de eerste en belangrijkste jaren van zijn leven niet getroffen door een van de effecten van ondervoeding: groeibelemmering. (Pilaar 1 – groeibelemmering)

Schoolmaaltijden 

Dit is Sumi, 6 jaar oud uit Choto Omarpur, Bangladesh. Dagelijks ontvangt ze gezonde voeding van WFP als onderdeel van een schoolmaaltijdenprogramma. Dit betekent dat ze, zelfs als haar familie het moeilijk heeft, altijd toegang heeft tot gezonde voeding. (Pilaar 2 – toegang tot voeding)

 

Ondersteuning voor arme boeren

Dit is Kolastica met haar drie dochters. Als boerin in Uganda leefde ze lange tijd op de rand van het bestaansminimum. Ze deed mee aan een WFP-initiatief dat advies gaf over landbouw en de verkoop van haar producten. Nu verdient ze 10 keer zo veel, wat betekent dat ze haar familie beter kan voeden en verzorgen. (Pilaar 4 – kleinschalige productiviteit)