Nieuws

11 Myths over honger

Published on 30 November 2011

Een van de meest voorkomende misvattingen over honger is dat er niet genoeg voedsel is. Dit is onjuist, het probleem is juist dat niet iedereen toegang heeft tot voedsel (Copyright: WFP/Mohammed Siddiq)

Er is niet genoeg voedsel voor iedereen in de wereld, de meeste honger wordt geleden in Afrika, en honger wordt voornamelijk veroorzaakt door natuurrampen. Dit is allemaal niet waar. Echter geven deze uitspraken wel een groot deel van de misvattingen over honger weer. Hieronder volgen de 11 meest genoemde misvattingen over honger en de realiteit die zij daarmee verbergen.

Myth 1: Er is niet genoeg voedsel voor iedereen in de wereld
Realiteit: Er is genoeg voedsel voor iedereen ter wereld om een gezond en actief leven te leiden. Er is dan ook een behoefte aan een meer efficiënte, duurzame en eerlijke manier waarop we voedsel verdelen. Dit betekent twee dingen: a) meer hulp voor boeren die op kleine schaal produceren en b) de meest kwetsbare mensen helpen een buffer op te bouwen die hen beschermt in moeilijke tijden.

Myth 2: Een einde maken aan honger betekent dat iedereen genoeg te eten moet hebben
Realiteit: Genoeg voedsel betekend niet logischerwijs dat je genoeg voedingsstoffen binnen krijgt die noodzakelijk zijn voor een gezond en actief leven. Voedingstoffen zijn in het bijzonder belangrijk voor zuigelingen, zwangere moeders en jonge kinderen.

Myth 3: Droogtes en ander natuurrampen zijn de oorzaak van honger
Realiteit: Gemeenschappen die irrigatiesystemen, opslagfaciliteiten, en wegen bouwen naar afzet markten, zullen beter in staat zijn in hun noodzakelijke behoeften te voorzien. Deze gemeenschappen zijn beter in staat om droogtes te doorstaan (lees meer, in Engels). De natuur is maar één van de verklarende factoren van honger. Het aantal hongersnoden ten gevolge van menselijk toedoen is meer dan verdubbeld sinds 1992. Menselijke conflicten staan hierbij centraal.

Myth 4: Honger ontstaat doordat er geen voedsel beschikbaar is in winkels en markten
Realiteit: Zelfs als er genoeg voedsel beschikbaar is kunnen mensen honger lijden. Gebrekkige toegang tot locale markten en een tekort aan financiële middelen speelt dan meestal de hoofdrol. Een oplossing hiervoor zijn de cash en vouchers, die arme mensen instaat stelt voedsel te kopen op locale markten.

Myth 5: Honger is een probleem dat zich voornamelijk afspeelt in Afrika
Realiteit: In de wereld lijden ongeveer één miljard mensen honger. De helft hiervan leeft in Azië en Pacific Azië (Honger Statistieken, in Engels). Honger is ook een relevante kwestie in de Verenigde Staten, waar 50 miljoen mensen te kampen hebben met voedselonzekerheid.

Myth 6: Honger moet eerst lokaal — in mijn eigen land — worden opgelost voordat we honger op een globaal niveau kunnen bestrijden
Realiteit: Een op de zeven mensen lijdt honger in de wereld. Dit betekent dat een op de zeven mensen niet kan werken of studeren en zodoende niet in staat is zijn volledige potentieel te bereiken. Dit beinvloedt ons allemaal. Honger verslechtert de vooruitgang en samenwerking tussen naties en daarmee de veiligheid in de wereld.

Myth 7: Voedsel tekorten en hongersnoden zijn moeilijk te voorspellen en voorbereiding hierop is daarom ingewikkeld
Realiteit: Er zijn meerdere hulpmiddelen om trends in voedsel- productie en prijzen te voorspellen. Het Famine Early Warning System Network (FEWS NET) bijvoorbeeld analyseert metrologische en economisch factoren en is zodoende instaat om te waarschuwen voor een mogelijke hongersnood.

Myth 8: Honger is een gezondheidsprobleem
Realiteit: Honger heeft ook een negatieve invloed op de geschooldheid en economie van een land. Het is moeilijk voor kinderen om te leren of überhaupt naar school te gaan als zij honger hebben. Zonder scholing is het veel moeilijker voor deze kinderen om later hun steentje bij te dragen aan de groei van de nationale economie. Onderzoek in Guatemala heeft uitgewezen dat kinderen die voedsel met extra vitamines en mineralen kregen (in hun eerste drie leven jaren), later in hun leven 46% meer verdiende dan de controle groep.

Myth 9: Noodsituaties en rampen zijn de hoofdoorzaak van honger
Realiteit: Noodsituaties zorgen maar voor 8% van de honger die wordt geleden in de wereld. Weinig mensen beseffen dat er meer dan één miljard mensen in de  wereld zijn, die honger hebben en niet de krantenkoppen halen. Toch gaan zij elke avond met een lege maag naar bed. Daarom zijn projecten die als doel hebben om honger te bestrijden, op de lange termijn, belangrijk. Een voorbeeld hiervan zijn de school maaltijden die het WFP aan kinderen in ontwikkelingslanden geeft.

Myth 10: Op globaal niveau zijn er meer dringende problemen dan honger
Realiteit: Waarneer bevolkingsgroepen niet genoeg te eten hebben, heeft dit problematische gevolgen. De economie lijdt hieronder, er breken conflicten uit en boeren kunnen hun gewassen niet effectief verbouwen. Door een einde te maken aan honger lossen we ook de gerelateerde economische-, milieu- en veiligheidsproblemen op.

Myth 11: Wij kunnen niets doen voor de mensen die honger lijden
Realiteit: Zelfs als individu kunt u veel doen. Organisaties zoals het WFP hebben constant hulp nodig bij de strijd tegen honger.  U kunt helpen door honger onder de aandacht te brengen binnen uw gemeenschap. U kunt nu beginnen! Vindt ons op Facebook en Twitter en maak via uw sociale netwerk mensen bewust van honger en desastreuze effecten die honger heeft. Benieuwd naar andere manieren waarop u kunt helpen? Klik hier