Het voorkomen van honger


 
WFP verzorgt ook ontwikkelingsoperaties die preventieve noodhulp bieden om honger in de toekomst te voorkomen. Om de hongercyclus te doorbreken zorgt WFP dat het probleem bij de wortel wordt aangepakt.

Door de innovatieve aanpak van WFP hoeft de zwakkere en armere bevolking zich geen zorgen te maken over hun volgende maaltijd maar kunnen zij voor zichzelf, hun familie en hun gemeenschap ook een duurzame toekomst opbouwen. 
 
Hieronder volgen enkele projecten waarmee het WFP honger in de toekomst probeert te voorkomen:

Schoolmaaltijden
De schoolmaaltijdprojecten van het WFP hebben op twee manieren een positief effect. Schoolgaande kinderen krijgen minstens één voedzame maaltijd per dag, waardoor ze geen honger hebben en zich dus ook beter kunnen concentreren tijdens  de lessen. Met een gedegen opleiding op zak kunnen kinderen zelf een toekomst zonder honger opbouwen. Deze projecten komen vooral ten goede aan meisjes die anders misschien nooit een kans zouden krijgen te studeren. 
 
Food for Assets
WFP Voedsel voor Inkomsten projecten betalen de ondervoede mensen met voedsel om een basis te leggen voor een betere toekomst. Als arme boeren zich niet langer zorgen hoeven te maken om de volgende maaltijd, hebben zij tijd en energie om irrigatiesystemen aan te leggen die de voedselproductie sterk kunnen stimuleren. Dit geldt ook voor Voedsel voor Opleidingen projecten, die de arme bevolking tijd laat besteden aan het leren van vaardigheden die hen economisch kunnen ondersteunen in de toekomst. 
 
HIV/AIDS
WFP gebruikt voedselrantsoenen om het leed van mensen die leven met HIV/AIDS virus iets te verzachten. WFP verdeelt de rantsoenen onder mensen die leven HIV/AIDS zodat zij langer hun gezin kunnen blijven onderhouden en tijd hebben om vitale kennis en vaardigheden over te dragen aan het groeiende aantal weesjes van gestorven Aidspatiënten. Deze kinderen zijn immers  de volgende generatie van voedsel leveranciers in ontwikkelingslanden.
 


Purchase for Progress (P4P)
WFP koopt al grote hoeveelheden voedsel in ontwikkelingslanden. P4P speelt hierop in en gebruikt de koopkracht om arme boeren te helpen door hen te laten aansluiten bij betrouwbare markten waar zij eerlijke marktprijzen kunnen krijgen voor hun producten. Door de veilige markten zullen boeren gestimuleerd worden om meer te produceren en innoveren. Het domino-effect leidt tot meer voedselzekerheid voor iedereen. 

Focus op vrouwen
WFP gelooft al geruime tijd dat vrouwen de eerste en snelste oplossing voor het verminderen van honger en armoede zijn. Zowel in nood- als ontwikkelingsprojecten zet WFP zich in om ervoor te zorgen dat vrouwen gelijke toegang hebben tot de noodzakelijke fundamentele behoeften.