Privacy statement


WFP gaat zorgvuldig om met de gegevens van de ”bezoeker(s)” van www.wfp.org, zoals staat beschreven in de privacy statement. De privacy statement heeft betrekking op alle sites van WFP “wfp.org” binnen de domein naam (de “Site”).

Voor het bezoeken van de site, hoeft de bezoeker geen persoonlijke gegevens te verstrekken. De bezoeker wordt wellicht gevraag om haar/zijn e-mail adres op te geven om in contact te blijven met WFP en op de hoogte te worden gehouden van noodsituaties. Met de persoonlijk gegevens die bezoeker verstrekt aan het WFP zal uiterst voorzichtig worden omgegaan. Deze informatie wordt veilig opgeslagen en zal niet gedeeld of verkocht worden aan derden. Uitzondering hierop zijn WFP partner organisaties zoals WFP USA en WFP Italia. WFP behoud het recht op de namen, adressen en de account geschiedenis van haar gebruikers, ten behoeve van bijvoorbeeld de vraag om nieuwe donaties, te delen met haar WFP partner organisaties zoals WFP USA en WFP Italia. Onder geen geding worden gevoelige bankgegevens gedeeld. Zie “doneren aan het World Food Programme” voor meer informatie over online donaties.

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie

Bij het bezoeken van de site wordt bepaalde informatie zoals Internet Protocol (IP)-adressen, navigatie tijdens het bezoek van de site, de gebruikte browser en de tijd van het bezoek, en vergelijkbare informatie opgeslagen op onze servers en die van een derde partij die voorziet in analytics software. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Het doel van deze gegevensverzameling is om een beter inzicht te krijgen in de voorkeuren van de bezoekers van onze site. Met deze informatie kunnen we het gebruik van onze Site verbeteren. Deze informatie wordt niet verbonden met de persoonlijke informatie die bezoekers verstrekken als ze zich registreren op onze site.

Het gebruik van cookies

Een cookie is een hoeveelheid aan data die wordt opgeslagen op de harddrive van de gebruiker. Cookies worden niet gekoppeld aan persoonlijke informatie van de gebruiker op de Site.

Door middel van het gebruik van cookies is WFP in staat het bezoek van de gebruiker te onthouden en hem/haar te herkennen bij het volgende bezoek. Zodoende voorkomt het WFP dat reeds beantwoorde vragen nogmaals worden gesteld (zoals de adres informatie van de gebruiker).

De gebruiker is volledig vrij om onze cookies te weigeren, mits zijn browser dit toelaat. Het weigeren van onze cookies kan als gevolg hebben dat de gebruikersvriendelijkheid van onze Site afneemt doordat de gebruiker al ingevoerde informatie moet herinvoeren en sommige features niet werken.

Doneren aan het World Food Programme

Tijdens het maken van een donatie vraagt het World Food Progamme om persoonlijke informatie van de gebruiker. De gebruiker wordt gevraag contact informatie (naam en adres) en bankgegevens (zoals creditcard nummer en verval datum) te verstrekken. Deze informatie wordt gebruikt om de transactie te verwezenlijken en de relatie met de donor te verbeteren. Mochten er problemen zijn rondom de transactie dan wordt deze informatie gebruikt om contact te zoeken met de donor. Deze informatie wordt veilig opgeslagen en zal niet gedeeld of verkocht worden aan derden. Uitzondering hierop zijn de WFP partner organisaties zoals WFP USA en WFP Italia. Het WFP behoud het recht om de namen, adressen en de account geschiedenis van haar gebruikers, ten behoeve van bijvoorbeeld de vraag om nieuwe donaties, te delen met haar WFP partner organisaties zoals WFP USA en WFP Italia. Onder geen geding worden gevoelige bankgegevens gedeeld.

Herzien en bijwerken van persoonlijke informatie

De gebruiker kan te allen tijde zijn/haar informatie bewerken (zoals postcode of e-mail adres) door in te loggen via “Login met uw persoonlijke account” rechts op de doneer pagina.

Afmelden

Gebruikers kunnen er voor kiezen om op de hoogte te blijven d.m.v. nieuws brieven of andere communicatie met WFP. De gebruiker kan zich afmelden voor deze communicatie door in te loggen via “Login met uw persoonlijke account” rechts op de doneer pagina en de preferenties te veranderen of door op de “unsubscribe” link onderaan een e-mail te klikken.

Mededeling van wijzigingen

Mocht WFP haar Privacy statement wijzigen, dan zullen de aanpassingen op deze pagina worden weergegeven. Zodoende is de gebruiker altijd bekend met de informatie die wordt verzameld en hoe WFP hier mee om gaat.

Neem contact met ons op

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over de privacy statement van het World Food Programma, neem dan contact met ons op via: www.wfp.org/contact  

Ons adres:

Via C.G.Viola 68
Parco dei Medici
00148 – Rome – Italy
Tel: +39-06-65131
Fax: +39-06-6590632

Links naar andere sites - Disclaimer

De Site heeft verschillende hypertext links naar andere websites. Het WFP neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en hun privacy beleid.

Het privacy beleid en alles wat hier betrekking op heeft en daarmee ook de Site zelf, zullen geen aanspraak hebben op de voorrechten en immuniteiten van het World Food Programme zoals onder het Verdrag betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties en het Verdrag inzake de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties is beschreven.