Nieuws

Een Oproep Om Het Lijden In Syrië Te Beëindigen

Published on 20 January 2016

Gezamelijk oproep van 120 humanitaire organisatie tot het beëindigen van het lijden en het conflict in Syrië.

Vandaag doen wij, de leiders van de humanitaire niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en VN-agentschappen, een beroep op alle overheden, maar ook op ieder van jullie, de wereldburgers om je stem te laten horen.

Drie jaar geleden deden de leiders van de humanitaire organisaties van de Verenigde Naties een dringende oproep aan degenen die het conflict in Syrië zouden kunnen beëindigen. Zij riepen op om alles in werk te stellen om het Syrische volk te redden. "Het is genoeg geweest", zeiden ze over het lijden en het bloedvergiet.

Dat was drie jaar geleden.

Nu de oorlog zijn zesde jaar nadert, gaan de bloedvergieten nog steeds door. Het lijden wordt erger.

Dus vandaag doen wij, de leiders van de humanitaire niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en VN-agentschappen, een beroep op alle overheden, maar ook op ieder van jullie, de wereldburgers. Een oproep om je stem toe te laten horen tegen het geweld en voor het beëindigen van het conflict. Het is tijd dat alle partijen in het conflict een overeenstemming bereiken over een wapenstilstand en de weg naar vrede.

Meer dan ooit heeft de wereld het nodig om collectief onze stem te horen, omdat dit conflict en de gevolgen ervan ons allemaal raken.

Het raakt mensen in Syrië, die hun dierbaren en hun levensonderhoud verloren, die ontheemd raakten of die in wanhoop leefden omdat hun stad belegerd is. Vandaag de dag hebben bijna 13,5 miljoen mensen in Syrië humanitaire hulp nodig. Dat is meer dan alleen een nummer. Dat zijn 13,5 miljoen individuele mensen wier leven en toekomst in gevaar zijn.

Het raakt de families, die met weinig hoop op een betere toekomst de gevaarlijke oversteek maken naar andere landen, op zoek naar een toevluchtsoord. Door oorlogsgeweld zijn inmiddels 4,6 miljoen gevlucht naar buurlanden en ver daarbuiten.

Het raakt een generatie van kinderen en jongeren, die geen onderwijs kunnen volgen en mogelijk getraumatiseerd zijn geraakt door de verschrikkingen die ze hebben meegemaakt. Hun toekomst wordt in toenemende mate gevormd door het geweld. 

Het raakt tevens mensen ver buiten Syrië, waar het geweld dichterbij is gekomen en het de straten, kantoren en restaurants heeft bereikt.

Daarnaast raakt het iedereen in de wereld waarvan het economisch welzijn wordt aangetast door het conflict, op zichtbare en onzichtbare manieren.

Degenen met de mogelijkheid om het lijden te stoppen, moeten daarom nu in actie komen. Totdat er een diplomatieke oplossing is gevonden voor de gevechten, houdt een dergelijke actie het volgende in: 

•    Onbelemmerde en duurzame toegang voor humanitaire organisaties om onmiddelijk hulp te kunnen brengen aan alle mensen in nood
•    Het instellen van ‘humanitaire pauzes’ en onvoorwaardelijke wapenstilstanden om voedsel, medicatie en andere dringende hulp aan burgers te leveren en voor kinderen zodat zij terug kunnen keren naar school
•    Het stoppen van aanvallen op civiele infrastructuur zodat scholen, ziekenhuizen en watervoorzieningen veilig en onbeschadigd blijven.
•    Bewegingsvrijheid voor alle burgers en de onmiddellijke opheffing van alle belegeringen door alle partijen.

Dit zijn concrete acties. Er is geen enkele praktische reden waarom deze acties niet uitgevoerd kunnen worden, als er de wil is om dat te doen.

In de naam van onze gedeelde menselijkheid, omwille van de miljoenen onschuldigen die al zoveel geleden hebben en voor de miljoenen wier leven en toekomst in onze handen ligt, roepen wij nu op tot actie.  Nu!