Nieuws

El Niño: Wat is het en waarom is het belangrijk?

Published on 11 November 2015

Vrouw in Bangladesh baant haar weg door het hoge water na hevige neerslag in juni en juli. ©WFP/Kamrul Mithon

El Niño - wat is het en waarom is het belangrijk? Een korte uitleg wat het weerfenomeen inhoudt en waarom we het niet mogen negeren. En tenslotte een voorbeeld van de wijze waarop het World Food Programme (WFP) zich voorbereidt op El Niño.

El Niño: de wetenschap

Het weerfenomeen El Niño is niet nieuw voor vissers uit Peru en Ecuador. Ze kennen El Niño al eeuwen. Het is dan ook geen verrassing dat de vis in hun gebied elke drie tot zeven jaar ineens verdwijnt en moeilijke tijden aanbreken voor de vissers.
Waarom gebeurt El Niño? Als de temperatuur in de oceaan rond de evenaar stijgt, verandert ook het weerpatroon. Dit komt iedere drie tot zeven jaar voor. De warme watertemperatuur zorgt ervoor dat warme lucht opstijgt en de warme lucht zorgt voor een ander weerpatroon zoals meer regen of droogte.
Eén van de eerste signalen van El Niño is de vis die in de oceaangebieden rond de evenaar sterft of zich verplaatst naar andere gebieden waar ze kunnen overleven. Dit gebeurt rond de kerstperiode. El Niño is vernoemde naar het kindje (Jezus).
Maar dit is niet het enige effect dat El Niño teweeg brengt.

El Niño: het belang

El Niño veroorzaakt veranderingen in de hoeveelheid neerslag en de temperaturen rond de wereld. Dit heeft een effect op de landbouw en de kwaliteit van weilanden in verschillende landen waar WFP al aanwezig is. In landen in Azië zoals, Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea veroorzaakt El Niño droogte, terwijl in landen in Oost-Afrika El Niño juist zorgt voor overstromingen.
De veranderingen in het weerpatroon kunnen niet alleen natuurrampen veroorzaken, maar hebben ook invloed op de productie van voedsel. El Niño zal het meest effect hebben op de kwetsbare bevolkingsgroepen die nu ook al afhankelijk zijn van een vorm van voedselhulp.
Maar gelukkig heeft El Niño niet alleen negatieve effecten. Het zorgt er bijvoorbeeld voor in de Hoorn van Afrika, waar agrariërs vaak kampen met droogte, dat er meer regen valt. Helaas zorgt deze extra neerslag voor een verhoogd risico op overstromingen in Kenya en Somalië.
Het effect wat El Niño zal hebben is elke keer anders en daardoor erg onvoorspelbaar. Wetenschappers denken het effect dat we dit jaar zullen zien, het grootste effect ooit zal zijn.

El Niño: Voorbereiding is essentiëel

Het WFP houdt de veranderende patronen nauwlettend in de gaten en bereidt zich voor op de mogelijke gevolgen El Niño kan hebben op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Met het toenemende aantal natuurrampen door klimaatverandering, specialiseerd WFP zich steeds meer in ‘Preparedness and Response’ programma’s. Zoals het FoodSECuRE programma, klik hier om meer te weten te komen over dit duurzame lange termijn project.
Bovendien heeft WFP een programma geproduceerd waarmee we weerpatronen monitoren door middel van weeralarmen. Dit systeem kan bijvoorbeeld aangeven waar de je in geval van nood je vee naar toe kan brengen of waar er opslagplaats is voor je oogst.

 

Blijf op de hoogte van WFP en waar wij werken via @WFP_NL