Nieuws

Koningin Máxima Bezoekt Ethiopië om Belang van Inclusieve Financiering voor Kleinschalige Boeren te Benadrukken

Published on 13 December 2013

Koningin Máxima (midden) met WFP Executive Director Ertharin Cousin en Sani Redi Ahmed, Vice-President en Directeur van Agricultuur van de SNNP regio in het zuiden van Ethiopië. (Foto’s: FAO/IFAD/WFP/Petterik Wigger)

ADDIS ABEBA – Hare Majesteit Koningin Máxima, de Speciale Pleitbezorger van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling, heeft een tweedaagse reis naar Ethiopië afgerond. Daar benadrukte ze haar steun voor Ethiopische inspanningen om financiële diensten toegankelijker te maken voor de arme plattelandsbevolking.

Ze werd bij het bezoek vergezeld door topambtenaren van de drie in Rome gevestigde VN-organisaties, die zijn gericht op voedselzekerheid. Samen onderstreepten ze de rol die inclusieve financiering speelt in het versterken van voedselzekerheid, en hoe interventies toegang tot betaalbare financiële diensten voor armen kunnen verbeteren. Het was de eerste keer dat Koningin Máxima en de drie VN-voedselorganisaties samen een reis ondernamen om deze kwesties, die sterk verbonden met economische groei en plattelandsontwikkeling, onder de aandacht te brengen.

Hare Majestteit werd vergezeld door het WFP Executive Director Ertharin Cousin, Food Agricultural Organization (FAO) Deputy Director-General Maria Helena Semedo, en Adolfo Brizzi van het International Fund for Agricultural Development (IFAD). 

De delegatie ontmoette onder andere de premier van Ethiopië met leden van zijn regering, en sleutelfiguren uit de sector van inclusieve financiering, om de rol van inclusieve financiering in het verbeteren van voedselzekerssituatie op het platteland te bespreken.

Koningin Máxima benadrukte het belang van de maatregelen die de Ethiopische regering heeft genomen om de financiële sector te versterken en inclusiever te maken. Ze vermeldde dat huishoudens met een laag inkomen door betere toegang tot betaalbare, tijdige en betrouwbare financiële diensten zoals sparen, betalen, krediet en verzekeringen hun voedselzekerheidssituatie en weerbaarheid voor schokken kunnen verbeteren. Daarnaast hebben kleine bedrijven, kleinschalige boeren en andere groepen profijt van de algehele economische- en plattelandsontwikkeling.

De delegatie bezocht Hawassa in de Zuidelijke Naties, Nationaliteiten en Volken-regio om van dichtbij te ervaren hoe FAO, IFAD en WFP samenwerken met de overheid om financiële diensten toegankelijker te maken voor landbouwcoöperaties en de arme plattelandsbevolking.
Ze bezochten een school die deelneemt in het ‘Purchase from Africans to Africa’-project, dat door de VN-organisaties en het Ethopische Bureau van Onderwijs wordt geïmplementeerd. Het project bevordert voedselzekerheid genereert daarnaast inkomsten voor kleinschalige boeren door de stimulatie van lokale voedselproductie. Ze bespraken met kleinschalige boeren hoe zij hun geld beheren, en met leveranciers van financiële diensten over obstakels die zij tegenkwamen in het uitbreiden van toegang tot financiële diensten in het platteland.

Meer dan 85 procent van de bevolking in Ethiopië is afhankelijk van kleinschalige landbouw voor hun levensonderhoud, en inclusieve financiering verbetert hun voedselzekerheidssituatie. Wanneer kleinschalige boeren toegang hebben tot een volledig scala aan financiële diensten, zoals sparen, lenen, verzekeren en overboekingen, zijn ze beter bestand tegen natuurrampen en kunnen ze investeren in landbouwgrond. Dit stimuleert hun productiviteit en inkomen.

Alhowel armoede in Ethiopië is in de afgelopen tien jaar sterk afgenomen, leeft een derde van de bevolking onder de armoedegrens, vooral op het platteland.

Gezamenlijk persbericht van WFP, FAO, IFAD en UNSGSA