Nieuws

Somalische gemeenschap investeert in haar toekomst

Published on 06 August 2013

Halwo Hassan staat voor het waterreservoir gebouwd door de gemeenschap in Abudwaq, Centraal-Somalië. Copyright WFP / Yusuf Artan

Voor dorpelingen uit het district Abudwa, in Centraal-Somalie, is het krijgen van voldoende water altijd al een uitdaging geweest. Nadat zij geconfronteerd werden met een alles verwoestende droogte hebben de stedelingen een oplossing gevonden voor dit probleem. Zij bouwen nu een betere toekomst voor zichzelf met ondersteuning van WFP.

ABUDWAQ, Somalië - Halwo Hassan's gezicht licht op als zij naar het glinsterende water van het Dawaacale stuwmeer kijkt waarin de Somalische middagzon weerspiegeld wordt. Ze glimlacht als ze begint aan het verhaal over de lange reis die haar gemeenschap heeft afgelegd om het reservoir te creëren. Halwo en haar gemeenschap in Abudwaq werden zwaar getroffen door de droogte in 2011. Daarom besloten zij eind 2011 het heft in eigen hand te nemen en hun gemeenschap van water te voorzien. Dit water is ook nodig voor hun dieren die het belangrijkste middel van bestaan vormen.

Water was al jaren een groot probleem in het dorp. Mensen moesten lange afstanden te voet afleggen - soms meer dan 10 kilometer- om water te halen voor henzelf maar ook voor hun geiten en kamelen. Dit putte hen uit en liet bovendien weinig tijd over voor andere economische en sociale activiteiten. Aanhoudende droogte in het recente verleden maakte het bijna onmogelijk voor de gemeenschap om op deze manier door te gaan. Ze hadden nu een enorme uitdaging aan te gaan.

In overleg met een lokale groep, genaamd Alliance Organization Aid (AOA), heeft de gemeenschap het plaatselijke WFP kantoor in Galkayo benaderd met een plan: zij zouden werken aan het waterplan terwijl WFP hen steunde met voedsel als onderdeel van haar ‘voedsel voor activa’ levensonderhoud programma. Door de voedselbijstand zou de gemeenschap tijd kunnen besteden aan het bouwen van het stuwmeer in plaats van het uren per dag zoeken naar eten in tijden van het hongerseizoen.

De leiders van de gemeenschap, het lokale bestuur en WFP, hebben het project goedgekeurd. De rest, zoals ze zeggen, is geschiedenis.
 

Het waterproject werd voltooid in 2012 en bedient ongeveer 3.000 mensen. Het project heeft de afstand die mensen moesten afleggen om water te vinden verminderd van meer dan 10 kilometer tot een paar meter. Het waterpunt heeft de risico’s waar gemeenschappen mee geconfronteerd werden als gevolg van de lange wandeltochten( zoals geweld tegen vrouwen en meisjes) sterk verminderd”, merkt Halwo op.

Bovendien is het voor de gemeenschap nu mogelijk om beter terug te vechten tegen toekomstige droogte. De voorzitter van het project, Hassan Gaas, deelde de plannen van de gemeenschap om het stuwmeer verder te verbeteren, bijvoorbeeld door een’ voering ‘aan te brengen om het waterverlies door het kwelwater te verminderen en de capaciteit zo te verhogen. Hierdoor kan er meer water vastgehouden worden voor een langere periode.

"Het is echt een zegen voor ons", zegt Hassan. 


Verhaal van Yusuf Artan, Engineer, WFP Somalië