Nieuws

WFP en PostNL : Toekomst Voeden in Malawi

Published on 27 January 2014

In Malawi steunt PostNL het schoolmaaltijden-programma van WFP. Schoolkinderen kunnen door deze maaltijden dromen over een toekomst als dokter, in plaats van na te denken over wanneer ze hun volgende maaltijd krijgen. Foto: WFP/ Maud Biton

PostNL steunt sinds 2004 WFP’s schoolmaaltijdenprogramma in Malawi. Dit doet het bedrijf niet alleen door geld te doneren, maar ook door projectmanagers naar Malawi te sturen om de opzet van scholen te begeleiden. PostNL medewerkers waren onlangs in Malawi om het programma - en de resultaten - van dichtbij te bekijken.

MANYEGA, Malawi – In de platte en dorre regio in het zuiden van Malawi, is de basisschool van Namitoso een bron van lokale trots. De leerlingen profiteren daar dagelijks van de voedzame pap voorzien door WFP en een gedeelde wens om te slagen voor hun schoolexamen (cito toets).

‘Ik kom soms zonder ontbijt naar school,’ zei Blessings Makuda, die op Namitoso in zijn laatste jaar zit. Nu kan hij dromen over zijn toekomst als dokter, in plaats van na te denken over wanneer hij zijn volgende maaltijd zal krijgen. ‘Ik merk dat het beter gaat met mijn gezondheid door de pap die ik op school krijg, ik ben maar zelden ziek. Nu ga ik elke dag naar school.’

Groepen vrouwen uit de omliggende dorpen maken elke ochtend de maaltijden klaar voor de 1.000 leerlingen van Namitoso. De maaltijd bestaat uit pap, gemaakt met SuperCereal; een vitaminerijk maïs-soja mengsel geleverd door WFP.

PostNL’s steun voor WFP
Het initiatief wordt gesteund door PostNL, dat ook elk jaar het populaire kookboek Topkoks voor Thuiskoks met recepten van beroemde chefs publiceert. De opbrengsten daarvan, samen met andere donaties van PostNL, gaan naar WFP’s schoolmaaltijdenprogramma.

Enkele medewerkers van PostNL gaan ook tijdelijk als projectmanager aan de slag in Malawi. Ze houden toezicht op de bouw van scholen, en ondersteunen het management van de programma’s.

“Wereldwijd is er een toenemend bewijs dat schoolvoeding een essentiële impact heeft op toegang tot voedsel en onderwijs, vooral voor kinderen uit arme gezinnen. Er kan echter nog meer gedaan worden, en wij kijken uit naar meerdere partners zoals PostNL,” zei WFP Malawi Directeur Coco Ushiyama.

“Ik ben heel trots op wat mijn bedrijf en WFP doen ter ondersteuning van het onderwijs in Malawi, door middel van het schoolmaaltijdenprogramma,” zei Nienke Nijhuis, die toezicht hield over de bouw van onder andere een schoolkeuken in Namitoso. “De kinderen die vandaag naar school gaan zijn de leiders van morgen. En wie weet? Misschien komt de volgende president van Malawi wel van basisschool Namitoso.”

Tijdens een recent bezoek had Mariëlle van Spronsen, PostNL partnership manager met WFP, dit gevoel ook. ‘Tijdens het bezoek aan de gemeenschap kon ik echt zien dat onze steun wordt gewaardeerd en dat het geld goed besteed wordt.’
“Het is fijn om te weten dat mijn bedrijf de levens van de schoolkinderen in Malawi kan veranderen.”

Namitoso is één van de bijna 700 scholen in Malawi die steun ontvangen van WFP. Het programma richt zich op de armste gebieden van het land, waar schoolinschrijving laag is en veel kinderen voortijdig school verlaten. Onderzoek wijst uit dat een schoolmaaltijd de concentratie verbetert en de dagelijkse opkomst bevordert, waardoor het bijdraagt aan beter onderwijs.

Nieuwe mogelijkheden
De meeste kinderen in Namitoso groeien op in de veronderstelling dat ze later met hun ouders zullen werken die, ondanks de onvoorspelbare weersomstandigheden, maïs verbouwen om te voorzien in het levensonderhoud. De studenten zien nu echter ook andere opties, aangezien vorig jaar een indrukwekkende 90% van de studenten hun examens haalden. Zo kwamen zij in aanmerking om naar de middelbare school te gaan.

‘De inschrijvingen zijn omhoog gegaan, slagingspercentages zijn verbeterd en de aanwezigheid is veel groter,’ zei leraar Vuto Chikoko, die WFP’s schoolmaaltijden krediet geeft voor deze veranderingen. ‘De gemeenschap ziet de voordelen van het programma en is dankbaar dat hun kinderen zo de mogelijkheid krijgen tot succes.’