Nieuws

WFP's antwoord op Ebola

Published on 26 August 2014

WFP's antwoord op Ebola

Het World Food Programme (WFP) van de Verenigde Naties breidt haar activiteiten uit om voedsel te verstrekken aan ongeveer 1 miljoen mensen woonachtig in Ebola getroffen gebieden in Guinee, Liberia en Sierra Leone.

Crisis Achtergrond

De uitbraak van Ebola begon in Guinee in december 2013, wat leidde tot een epidemie in West-Afrika. De uitbraak werd pas ontdekt in maart 2014, waarna het zich naar Liberia, Sierra Leone en Nigeria verspreidde. Hev t is de meest ernstige uitbraak van Ebola, wat betreft het aantal menselijke gevallen en sterfgevallen, sinds de ontdekking van het virus in 1976.

Op 22 augustus 2014 meldde de World Health Organization (WHO) een totaal van 2.615 vermoedelijke besmettingen en 1.427 doden.

Op weg naar een operatie voor 1,3 miljoen personen

In reactie op de aanhoudende verspreiding van het virus, breidt WFP ​​haar activiteiten uit door regionaal voedselhulp aan te bieden aan bijna 1,3 miljoen mensen in de drie betrokken landen. WFP biedt voedselhulp aan zowel patiënten in medische quarantaine en mensen in behandeling, als hun familieleden, maar ook aan de meest kwetsbare en arme mensen in de getroffen dorpen.
WFP beantwoordt hiermee het verzoek van de lokale overheid en de WHO ​​om voedselhulp aan te bieden aan getroffen gemeenschappen. Het doel is om te voorkomen dat een gezondheidscrisis omslaat in een voedselcrisis.  Een voedselcrisis kan ontstaan, doordat de voedselketen in de drie landen uit balans raakt; de productie vermindert drastisch, de toegang tot markten en handelsactiviteiten verslechteren.

Reisbeperkingen en ontheemding zullen hun invloed hebben op de voedselprijzen. Dit komt omdat boeren, die zoeken naar een veiligere plaats zonder blootstelling aan het virus, hun land achterlaten. Deze boeren verwaarlozen zo hun productie. Deze boeren zijn afhankelijk van zowel groenteteelt als veeteelt.

Er is ook een verbod op het gebruik van traditionele eiwitbronnen, zoals in de struikjes gevangen wild of vleermuizen en apen, omdat deze dragers kunnen zijn van het virus. Het gebrek aan eiwitten kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Het verbod zal ook van invloed zijn op de voedselzekerheid van de lokale gemeenschap.   

Bovendien hebben honderden huishoudens één of meer familieleden verloren. Aangezien de meeste Ebola-slachtoffers tussen de 15 en 45 jaar zijn, valt er in die huishoudens ook een kostwinner weg. De verlaging van het gezinsinkomen in combinatie met de reeds waargenomen voedselprijsstijging zal de voedselzekerheid verder verslechteren.


WFP zal de huidige operatie baseren op de ervaring opgedaan uit de vorige Ebola-uitbraak operatie, waarbij het doel was om 100.000 mensen voedselhulp te bieden.

 

Wat doen we nu: WFP In Guinee

WFP verstrekt voedselhulp aan 34.000 mensen die direct of indirect getroffen zijn door het Ebola-virus in de deelstaten Kissidougo, Macenta, Gueckedou, Conakry, Telimele, Boffa en N'Zerekore.
Begunstigden zijn onder meer gehospitaliseerde slachtoffers en hun familieleden, mensen die in contact zijn gekomen met besmette mensen, weeskinderen, jagers en verkopers van wild en hun familieleden, mensen die zijn genezen van Ebola en hun gezinnen en familieleden van overleden slachtoffers.
Om gehospitaliseerde patiënten voedselhulp aan te bieden worden er speciale distributie maatregelen getroffen. De patienten ontvangen gekookte maaltijden die worden bereid door een partner op locatie. Andere rechthebbenden krijgen individuele take-home rantsoenen met onder andere granen, plantaardige olie, peulvruchten en zout, waarmee ze een periode van 90 dagen kunnen overbruggen.


Wat doen we nu: WFP In Sierra Leone

WFP is op zoek naar 27.000 mensen die er niet zeker van zijn dat ze genoeg inkomen hebben voor voedsel of wegens distributieproblemen niet aan voedsel kunnen komen. WFP stelt prioriteit bij het verstrekken van voedselhulp aan huishoudens die onderdak bieden aan kinderen van Ebola-patiënten, bejaarden, jonge kinderen tot 5 jaar, zwangere en zogende vrouwen, Ebola patiënten en hun families, weeskinderen en ontslagen patiënten uit Ebola isolatie centra.
WFP’s voedseldistributie volgt ook hier een ander patroon voor patiënten in isolatie en hun families. Patiënten in Ebola-centra ontvangen klaargemaakte maaltijden die bereid worden door een partner op locatie. Aan de getroffen gezinnen worden droge rantsoenen gegeven die ze mee naar huis kunnen nemen.

Het noodhulpprogramma zal voedsel verstrekken aan mensen in Kissy Teng, Kissy Kama, Kissy Tongi en Jawei gemeenschappen van district Kailahun en vier Ebola isolatie centra in Kenema, Daru, Kailahun en Koindu. De regering heeft verzocht voedselhulp te verstrekken aan alle ziekenhuizen die Ebola patiënten behandelen en in quarantaine zijn geplaatst. Levering van voedsel vindt plaats in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, het District Medisch Team in Kailahun en Artsen Zonder Grenzen.


Wat doen we nu: WFP In Liberia

WFP reageert met een spoedoperatie op een verzoek van de regering. De operatie richt zich met volledige rantsoenen voor 90 dagen op 24.000 mensen getroffen door Ebola.
De County Health Teams leveren verdere distributie aan Liberiaanse gezinnen in de provincie Bong en Nimba, die vermoedelijke aan het Ebola-virus zijn blootgesteld en in quarantaine worden gehouden.
Liberia treft zware maatregelen om verdere uitbraak van het virus tegen te gaan, zo  zijn de meeste grenzen gesloten en soms worden hele gemeenschappen in quarantaine geplaatst.
De situatie verslechterd omdat er aanvallen op medische en humanitaire hulpverleners zijn geweest. Humanitaire organisaties, zoals Samaritan's Purse en het Amerikaanse Peace Corps, trekken hun medewerkers en vrijwilligers terug.  

De regering heeft, met behulp van de VN-missie in Liberia (UNMIL), quarantaine checkpoints opgericht om te voorkomen dat personen de grens over gaan. De regering heeft ook militair personeel ingezet om te voorkomen dat mensen reizen naar de getroffen gebieden en trachten zo veiligheid te bieden voor medische en humanitaire hulpverleners. Sinds donderdag 7 augustus zijn twee provincies zijn afgesloten; Vonjama waar WFP een kantoor heeft, en Bomi.