Nieuws

WFP's Response Op De Ebola-Uitbraak

Published on 19 November 2014

Kaart Ebola 14 nov

WFP ondersteunt de medische response op de ebola-uitbraak door het verstrekken van voedsel aan families en gemeenschappen die zijn getroffen door de uitbraak in Guinee, Liberia en Sierra Leone. Maar er is meer dan alleen voedselhulp; WFP staat ook de bredere humanitaire gemeenschap bij met de logistieke ondersteuning, het werven van personeel en het leveren van essentiële (non-food) hulpgoederen in de getroffen gebieden.

WFP kaart: getroffen aantal mensen door Ebola-virus - 14 november 2014

 

Het voorkomen van een voedselcrisis

Sinds april heeft WFP aan bijna 1,5 miljoen mensen in de drie hardst getroffen landen voedsel uitgedeeld. Voedsel wordt uitgedeeld aan mensen in medisch quarantaine, mensen onder behandeling (en ook hun familieleden) en mensen in gemeenschappen die hard getroffen zijn door de uitbraak. Maar wij doen dit niet alleen. Ons werk zou niet mogelijk zijn zonder de samenwerking met, en steun van nationale regeringen, de World Health Organization (WHO) en andere partners.

De verspreiding van ebola heeft de lokale landbouw en de verkoop van voedsel verstoord. Veel gezinnen hebben hun inkomen zien dalen. Daarom is voedselhulp nodig. WFP werkt eraan om te voorkomen dat de ebola-crisis niet ook een voedselcrisis wordt.

Voedselhulp

Dit is wat WFP doet in de drie meest getroffen landen:

Guinee: In oktober bereikte WFP’s voedsel bijna 145.000 mensen. Het plan is om in november 230.000 mensen te bereiken. We onderzoeken de mogelijkheid om rijstaankopen te doen in Guinee, op deze manier kunnen we de lokale voedselproductie ondersteunen.

Sierra Leone: WFP’s voedselhulp heeft 867.000 mensen bereikt sinds het begin van de crisis. In oktober alleen al hebben 452.000 mensen voedsel ontvangen. WFP is van plan om hetzelfde aantal in november en december van voedselhulp te voorzien.

Liberia: In oktober werd WFP’s voedselhulp uitgedeeld aan 297.000 mensen. De distributies waren gericht op gezinnen in gebieden waar het virus zich snel verspreidt, maar ook genezen patiënten en nabestaanden. In november is ons doel 200.000 mensen te bereiken.

Monitoren van voedselbehoeften

WFP’s mVAM (mobiele Vulnerability Assessment Mapping) is een goed voorbeeld van een innovatieve aanpak. Data in afgelegen gebieden wordt verzameld doordat er contact opgenomen wordt door middel van mobiele telefoons. Men kan via die weg vragenlijsten beantwoorden, in plaats van via de omslachtige manier van face-to-face interviews. WFP monitort het niveau van voedselzekerheid in Guinee, Sierra Leone en Liberia met behulp van verschillende assessments.

Deze onderzoeken zijn nog aan de gang om een beter inzicht te krijgen op de impact van het ebola-uitbraak op de voedselmarkten. Deze data is essentieel voor ons, maar ook voor overheden en andere humanitaire organisaties om planmatig te werk te gaan. Het uitvoeren van de voedselzekerheid assessments in het midden van een ebola-uitbraak brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Dit zijn de assessments die we momenteel uitvoeren in de getroffen landen: Rapid emergency food security assessments (EFSA) en Rapid assessment in key markets.

Hoe kan jij helpen?

Dit is een ingewikkelde noodsituatie. We hebben jouw hulp nodig om de verspreiding van het ebola-virus te kunnen stoppen.

Doneer vandaag!