Nieuws

World Hunger Report 2011: De stijgingen en fluctuaties in prijzen houden aan.

Published on 18 January 2012

 De hoge voedselprijzen maken het noodzakelijk voor Zamdashi Shardar en haar familie om maaltijden over te slaan. Copyright: WFP/Emamul Haque

De fluctuaties in voedselprijzen en de hoge prijzen houden hoogstwaarschijnlijk aan. Volgens het laatste Global Hunger Report — gepubliceerd door de VN Food and Agriculture Organization (FAO), het International Fund for Agriculture Development (IFAD) en het World Food Programme (WFP) —, maakt dit de arme boeren, consumenten en landen kwetsbaarder voor armoede en honger.

Rome — De fluctuaties in voedselprijzen en de hoge prijzen houden zeer waarschijnlijk aan. Volgens het laatste Global Hunger Report  maakt dit de arme boeren, consumenten en landen kwetsbaarder voor armoede en honger.

Volgens ‘The State of Food Insecurity in the World 2011’ (SOFI) — een jaarlijks rapport dat door de drie in Rome gevestigde agentschappen wordt gepubliceerd — zijn kleine landen die voornamelijk afhankelijk zijn van de import gevoeliger voor hoge en fluctuerende prijzen, in het bijzonder landen in Afrika.

Het rapport, gepubliceerd op 10 oktober 2011, benadrukt dat de hoge en fluctuerende voedsel prijzen een grote invloed hebben op de voedsel onzekerheid op globaal niveau en dat dit van urgent belang is voor de internationale gemeenschap. 
 
“De vraag van consumenten in snel groeiende economieën blijft toenemen, de bevolkingsgroei houdt aan, en de verdere groei in de biobrandstoffen sector zullen extra druk uitoefenen op de voedsel productie”. Bovendien kunnen extreme weersomstandigheden een aanvullende negatieve invloed hebben op de voedsel productie.
 

Het lange termijn effect

Fluctuerende prijzen maken kleine boeren en arme consumenten kwetsbaarder voor honger en armoede. Volgens het rapport kunnen zelfs korte termijn fluctuaties in voedselprijzen, gepaard gaan met lange termijn gevolgen voor de economisch ontwikkeling. 
Als voorbeeld: in tijden van hoge voedselprijzen kan het terugbrengen van de inname van voedzaam eten in de eerste 1000 dagen van het leven van een kind, leiden tot een afname van de geestelijk en lichamelijke ontwikkeling van het kind. 
 
FAO's Maandelijkse Voedsel Prijs Index daalde in september ten opzichte van augustus met 2 procent, tot 225 punten, voornamelijk als gevolg van lagere internationale prijzen voor graan, suiker en olie. De index is nu 23 punten lager (november 2011) dan de historische piek van 238 in februari 2011, maar de index is nog steeds hoger dan dezelfde maand vorig jaar en tijdens de hoge voedselprijzen crisis in 2007-2008 (de index, die maandelijks verandering in de prijzen van een mand van granen, oliehoudende zaden, zuivel, vlees en suiker weergeeft, piekte op 213,5 punten in juni 2008).
 
De stijgende voedsel prijzen beïnvloeden WFP op twee manieren: de kosten voor het kopen van voedsel voor de mensen die honger lijden neemt toe en het aantal mensen die voedselhulp nodig hebben neemt toe. Een toename van 10% van de prijs van onze voedsel mand heeft als gevolg dat de totale kosten toenemen met US$200 miljoen per jaar (voor dezelfde hoeveelheid voedsel).
 
De ‘Forward Pruchase Facility’ (FPF) is een innovatief nieuw programma van WFP dat ons instaat stelt voedsel te kopen in tijden van gunstige voedsel prijzen. Zodoende proberen we de impact van fluctuerende voedselprijzen op ons budget te minimaliseren.